Heading 2

Afhentning/levering

 

1. Ved afhentning/levering af udstyr udfyldes en lejekontrakt. Gyldig legitimation skal forevises.

2. Lejere modtager genpart af denne kontrakt.

3. Lejere erkender at udstyret modtages i god og brugbar stand.

4. Sted for afhentning/levering aftales individuelt.

5. Udstyr skal afhentes mellem  klokken 12-14.

Afhentningssted/leveringssted: Ulvshalevej 8 4780 Stege

 

Betaling

Ved afhentning/levering af udstyr betales det fulde lejebeløb i henhold til faktura, med mindre det er forudbetalt.

Sikkerheds depositum : 1000 kr, tilbage betales umiddelbart ved udstyrets retur i uskadet skik.

Betaling accepteres på MobilPay og i kontanter.

 

Accept af vilkår

Ved indgåelse af lejekontrakt accepteres alle vilkår for betaling, ansvar og aflevering.

 . .

Navn & Underskrift

 

 

 

Pr. dag - hver påbegyndt 24 timers leje. Vedr. ordre/fakturanr.: .

 

Stege den         /         / 2019  Stege   den     /       / 2019

Af sikkerhedsmæssige årsager er det ikke tilladt at deltage i arrangementet, hvis man er påvirket af alkohol, medicin eller andre euforiserende stoffer.

Ansvar

1. Lejer er under hele udlejningsperioden ansvarlig for det lejede udstyr.

2. Såfremt en eller flere dele af det lejede udstyr beskadiges eller bortkommer, er det lejers ansvar øjeblikkeligt at underrette MV tv  om dette på telefon:

23236650. Læg besked udenfor alm. Kontortid (hverdage 10-18).

3. Lejer hæfter for alle skader, der pådrages udstyret i lejeperioden.

4. Lejer har i lejeperioden fuld erstatningspligt for beskadiget og/eller bortkommet udstyr.

5. Ved misligholdelse af udstyret, kan MVtv helt eller delvist tilbageholde det indbetalte depositum.

6. Lejer sørger for at det lejede holdes under opsyn af en voksen/myndig person.

7. Udstyret må ikke bruges udendørs.

8. Det er lejers ansvar at overholde den instruktion der gives af MVtv ved leje af udstyr. Udlejer har ansvar for at overholde alle regler om benyttelse af Oculus Virtual Reality head set, som kan ses på www.mvtv-virtual-reality.com under information hvor du finder trin for trin videos.

9. Det lejede udstyr benyttes af gæsterne på eget ansvar.

 

Returnering/tilbagelevering

1. Lejere er forpligtet til at tilbagelevere udstyret i samme stand som ved modtagelsen.

2. Udstyr skal afleveres mellem klokken 12-14.

3. Mangler løsdele til udstyr betales disse til priser angivet bag på lejekontrakt.

4. Tilbageleveres udstyr ikke til tid, betales minimum kr. 1000,- i leje pr. påbegyndt dag, uanset udstyrstype.

5. Afleveres udstyr sådan, at reparation eller udskiftning er nødvendig, påhviler reparationsomkostningerne/Udskiftningen lejeren, hvis skaden ikke kan tilskrives almindelig slitage.

6. Udlejere hæfter ikke for eventuelle skader, erstatninger eller bøder.

7. Sted for returnering/tilbagelevering Ulvshalevej 8 4780 Stege