Privatlivspolitik


Denne privatlivspolitik beskytter personlige oplysninger ved at regulere MVtvs brug af de oplysninger, som du stiller til rådighed, når du bruger MVtvs hjemmeside. MVtv er forpligtet til at beskytte alle brugeres fortrolige oplysninger, når disse er online. Fortrolighedspolitikken har til formål at fastlægge klare retningslinjer for MVtvs måde at behandle data på.

Samtykke

Du giver dit samtykke til, at MVtv indsamler og bruger dine personlige oplysninger i overensstemmelse med denne fortrolighedspolitik, når du tilmelder dig MVtv e-mail services og ved at benytte denne hjemmeside.

Oplysninger som MVtv indsamler

Browsing på MVtvs hjemmeside kræver ingen oplysninger, der identificerer brugeren. MVtv kræver, at abonnenter afgiver de personlige oplysninger, som er nødvendige for at MVtv kan sende de ønskede e-mails (nyhedsbreve etc.) til abonnenterne. Nogle af de krævede oplysninger er obligatoriske og klart markeret på registreringsformularen. Udfyldning af andre felter er frivillig. MVtv vil muligvis automatisk indsamle ikke-personlige oplysninger om dig, så som hvilken type internet-browser du bruger eller om den hjemmeside, fra hvilken du klikkede dig videre til MVtvs hjemmeside. Du kan ikke identificeres ud fra disse oplysninger, og MVtv bruger dem kun til at stille en effektiv service til rådighed på MVtvs hjemmeside.

Du kan få indsigt i de data, vi behandler om dig og kræve at få data berigtiget eller slettet, eller at vores brug heraf begrænses. Gør du med rette indsigelse mod vores behandling, må vi ikke længere behandle dine data. I nogle tilfælde kan du få data, du har givet os, udleveret eller sendt til en tredjepart. Har du givet os dit samtykke til at få markedsføringsmateriale mv., kan du til enhver tid tilbagekalde dette via les@mvtv.online eller via det link der findes i bunden af hvert nyhedsbrev.

Deling af oplysninger og konsekvenser

MVtv sælger, distribuerer og udlejer ikke dine personlige oplysninger til tredjepart, medmindre MVtv har din forudgående tilladelse hertil, eller medmindre lovgivningen kræver det. MVtv frigiver muligvis dine personlige oplysninger til MVtvs autoriserede, direkte markedsføringsbureau, medmindre du meddeler MVtv, at du ikke ønsker, at dette sker. MVtv forbeholder sig ret til at kontakte dig via e-mail, telefon og fax i forbindelse med administrationen af dine kontoforbindelser med MVtv. På din anmodning fjerner MVtv ethvert abonnement (og de dertil knyttede personlige oplysninger) fra MVtvs database. Dette kan imidlertid medføre, at dit abonnement på e-mail ophæves, idet MVtv er nødt til at have en vis mængde oplysninger for at kunne oprette og administrere din konto.

MVtv forbeholder sig retten til at have adgang til og til at fremlægge individuelt identificerbare oplysninger med henblik på at overholde gældende lovgivning, domstolsafgørelser og lovlige myndighedskrav, og for at kunne drive systemerne korrekt og for at beskytte MVtv selv og MVtvs brugere. Hvis du ikke tidligere har modsat dig, at MVtv bruger dine personlige oplysninger til direkte markedsføringsformål, kan du ændre mening og gøre dette når som helst ved at skrive eller e-maile til MVtv.

Hvem får adgang til dine data?

Leverandører, der arbejder for os, kan få adgang til dine data, men må kun bruge dem til at løse de opgaver, vi beder dem om, og inden for de formål, vi har nævnt ovenfor. Det kan fx være virksomheder, der hjælper os med IT- og kundesupport.

Kort om Cookies

En cookie er nødvendig, for at din browser og et website kan kommunikere og dermed levere den service, som websitet tilbyder.

• De lægges typisk på din computer fra websites, du besøger.

• De understøtter funktioner som fx indkøbskurven, log-in, sprog og valuta, som du bruger på websitet.

• Annoncer eller videoer, som du klikker på, kan også lægge cookies.

I dine browserindstillinger kan du indstille, hvilke cookies der skal tillades, blokeres eller slettes.

Links

Denne hjemmeside kan indeholde links til andre hjemmesider. Vær venligst opmærksom på, at MVtv ikke er ansvarlig for fortrolighed eller indhold på disse hjemmesider, og at MVtv derfor ikke påtager sig noget ansvar i forhold til sådanne hjemmesider og brugen heraf. Derudover godkender MVtv ikke automatisk noget produkt eller nogen service, der optræder på nogen tredjeparts hjemmeside. Du bør selv udvise forsigtighed og undersøge reglerne for beskyttelse af personlige oplysninger på disse hjemmesider.

Kontaktoplysninger

MVtv
Klintevej 326
4791 Borre
Tlf. +45 23 23 66 50
les@mvtv.online
CVR 38128205